Training vitale mensen in een vitale organisatie

Dit najaar start weer de training “Vitale mensen in een vitale organisatie” voor A&O en A&G psychologen.
Steeds vaker blijken organisaties behoefte te hebben aan advies en coaching op het gebied van vitaliteit. Vanuit allerlei vraagstukken kan deze ontwikkelbehoefte ontstaan:

  • Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers op een vitale manier tot hun 67e kunnen doorwerken?
  • Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers wendbaarder zijn, meer meebewegen met de veranderingen binnen onze organisatie?
  • Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers zich blijven ontwikkelen, zodat zij inzetbaar blijven?

Inmiddels zijn sinds 2013 al ruim 140 NIP-psychologen getraind. Zij waren op zoek naar meer handvatten en wetenschappelijke onderbouwing om organisaties en individuen goed te kunnen adviseren en te coachen op het gebied van vitaliteit. De training heeft hen geholpen om hun dienstenaanbod beter te laten aansluiten bij de klantbehoefte. Daarbij voelden zij zich gesterkt doordat ze goed onderbouwd te werk kunnen gaan.

Wat spreekt deelnemers het meest aan?

  • ‘De switch in mindset, ik heb oude denkkaders omgezet in nieuwe’
  • ‘De vertaling naar eigen praktijk, praktische voorbeelden en casussen’
  • ‘Interactie met collega’s oefening en afwisseling’
  • ‘Het positieve karakter en de combinatie van praktische toepassing met theoretische onderbouwing’


In zes inspirerende bijeenkomsten oefen je met  vitaliserende werkvormen die je kunt gebruiken bij advisering en coaching op individueel, team- en organisatieniveau. Daarnaast  wordt actuele wetenschappelijke kennis aangeboden over het vitaliseren van mensen en organisaties.

Programma Werken aan

Workshop 1:    Introductie “Vitale mensen in een vitale organisatie”
Workshop 2:    Het Job Demands-Resources Model en het V-model  als kapstok voor ontwikkeling
Workshop 3:    Intrinsieke motivatie als bron van vitaliteit
Workshop 4:    Optimaal functioneren: flow en zelf-leiderschap
Workshop 5:    Psychologisch kapitaal, kwaliteiten en self-efficacy
Workshop 6:    De vitaliteitsagenda voor de toekomst

De training wordt begeleid door Marjolijn Punt of Pauline van Dorssen. De inhoud van de training is ontwikkeld door Marjolijn Punt, Pauline van Dorssen en Tinka van Vuuren.

Accreditatie

De training bestaat uit 6 workshops, literatuurstudie en na afloop 4 intervisie bijeenkomsten.  Voor dit gehele traject zijn 49 accreditatiepunten toegekend voor het register Arbeids- en Organisatiepsycholoog NIP en Arbeids- en Gezondheidspsycholoog NIP. Wie in dit register is geregistreerd mag de titel Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie of Registerpsycholoog NIP/Arbeid en Gezondheid voeren.

Locatie Werken aan

Bloom House of Health
Koninginnegracht 28
2514 AB Den Haag

Investering

De training is speciaal bedoeld voor A&O/A&G psychologen van het NIP.
€ 631,- voor NIP leden
€ 690,- voor niet-NIP leden

Inschrijven

Deelname vindt plaats op volgorde van aanmelding. De training start bij minimaal 10 deelnemers. Maximaal aantal deelnemers 12.

  Schrijf je nu in  

 

Copyright © 2015  |  Links   |   Uwweb website CMS